OppFall

Av Tobias Bless Liland

Min bacheloroppgave har vært en fordypning i møbeldesign. 

Jeg har jobbet med gjenbruk og energieffektiv gjenvinning av materialer som havner i avfallsløpet. Jeg har fokusere hovedsakelig på heltre og metall som enten er hentet direkte ut fra avfallshåndtering eller blir gitt vekk av privatperson.

Spesifikt har jeg jobbet med dette i konteksten av lokal småskala produksjon av møbler og objekter. Jeg har tatt utgangspunkt i meg selv som designer-maker, men også utforsket idéer som kan skaleres opp fra å være designer-maker til småskala produksjoner med håndverkere.

En sentral del av prosjektet har vært å belyse de iboende kvaliteter materialer fortsatt kan ha, selv etter å ha blitt ansett som avfall eller verdiløst. Jeg har også utforsket hvordan historie kan bidra i oppfattelsen av et objekts verdi. Både igjennom materialets egen historie og historien til bearbeidelsen av materialet.

ALT

Tobias Bless Liland (NO)

Tobias er drevet av et iboende behov for å skape. Blant hans styrker finner man en tett tilknytning til materialitet og en intuitiv evne til å se muligheter. Han er opptatt av bærekraft og forsøker å oppnå dette gjennom å skape høy kvalitet og tidløs design. Et tett forhold til natur har vært en ledende faktor i hans arbeid.