Havlyd

Av Silje Jakobsen Skagseth

Hvordan kan jeg som designer anvende lyd, animasjon og typografi for å skape forståelse for konsekvensene av lydforurensning i havet?

Lyd er en viktig del av havets økosystem der mange skapninger er avhengig av lyd for å overleve. Sjøpattedyrene bruker lyd for å kommunisere, navigere og finne mat. Menneskelig aktivitet i havet som skipstrafikk, petroleums- og millitæraktivitet skaper uønsket støy i det naturlige lydlandskapet som overdøver og forstyrrer den nødvendige kommunikasjonen. Dette fører til problemer for de som er avhengig av lyd for å overleve.

En av utfordringene med lydforurensning i havet er at det ikke er synlig på samme måte som for eksempel plast, da er det heller ikke så lett å bli oppmerksom på at dette er et problem. Hvordan kan man synliggjøre noe som ikke er synlig?

Med dette prosjektet vil jeg sette fokus på lyd i havet og hvordan menneskeskapt støy skaper utfordringer for kommunikasjon under overflaten. Gjennom et abstrakt formspråk, fragmentert typografi og lyddesign har jeg laget en animasjon med mål om å bidra til bevisstgjøring rundt temaet.

Havlyd er en audiovisuell fortolkning av lyd i havet.

ALT

Silje Jakobsen Skagseth (NO)

Jeg er en illustratør og designer fra Tromsø. Arbeidet mitt er i stor grad inspirert av en interesse for natur og dyreliv. Jeg liker å utforske og eksperimentere med ulike teknikker, materialer og formspråk.