Tankekraft

Av Celia Christine Pilskog Stadsvik

Hvordan kan jeg visualisere uro til ro i tankene gjennom en film?

Vi lever i en verden full av støy og stimuli fra alle kanter. Aldri før har det skjedd så mye i på en gang. Å henge med kan være krevende, og for veldig mange er det vanskelig å finne ro i kroppen og til sinns midt oppi hverdagens evigvarende gang. Du påvirkes nemelig av tankene dine og hvordan du snakker til deg selv, både positivt og negativt. Derfor er det viktig å være bevisst rundt dette og unngå å tenke for mye destruktivt om seg selv.

Filmen er laget primært til et ungt publikum, med en målsetning om å skape større bevissthet hos målgruppen om å ivareta mental helse gjennom å reflektere mer over egne tanker gjennom positiv mindfulness, meditasjon og yoga. Jeg ønsker å formidle kraften som ligger i hva du tenker om deg selv og alt eksisterende.

ALT

Celia Christine Pilskog Stadsvik (NO)

Jeg er en energisk, positiv og kreativ person med mye på hjertet. Jeg er utrolig fascinert av mennesker. Jeg liker særlig å dykke inn i tanker og uttrykke og forske i det som både er vanskelig og fint ved livet, gjennom det visuelle bildet. På fritiden jobber som yogainstruktør og håper på å kunne bidra til en sunnere verden i fysisk og psykisk helse gjennom design i fremtiden.