Spire

Av Ingrid-Charlotte Gjørsvik

Spire er et prosjekt som omhandler å skape en plass hvor vi som mennesker kan spire og gro. Med utgangspunkt i Loddefjord bibliotek har jeg undersøkt bibliotekets betydning i vårt samfunn og hvordan jeg ved bruk av design kan gjøre biblioteket mer attraktivt og inspirere oss til å spire.

”Bibliotekens komplexitet ställer stora krav på hur ytorna används och hur inredningen bör utformas. Några exempel: Sittmöbler och läshörnor ska samsas med datorarbetsplatser och studieplatser; bokhyllor kan bilda rum eller skapa gångstråk. Öppenhet kontra skydd och slutenhet; hur upplevs biblioteket av den som vill låna, läsa, lyssna, studera eller bara strosa runt?”
-Eiler Janson, Biblioteksutvikler

Et bibliotek har et stort og viktig samfunnsoppdrag i det å sørge for at alle byens borgere, uavhengig av bakgrunn, skal ha tilgang til kultur og kunnskap. Et bibliotek spiller en viktig rolle når det gjelder tilgang til og formidling av litteratur og kultur. Fordi det er gratis, er det i motsetning til mange andre kulturtilbud tilgjengelig for absolutt alle, uavhengig for eksempel økonomi, religion og politikk. Målet for dette prosjektet var å skape et bibliotek med fokus på de ulike bruksområdene et bydelsbibliotek skal fylle. Og hvordan farge, form og materialbruk kan påvirke låneren til å oppføre seg annerledes i ulike områder av biblioteket.

Loddefjord ligger i Laksevåg bydel i Bergen kommune, ni kilometer vest for Bergen sentrum, og var tidligere en egen bydel. Loddefjord er en drabantby som vokste frem tidlig på 1970-tallet, og fremstår i dag som et tettbebygd område av næringsområder, blokker, rekkehus og villaområder. Jeg valgte å ta utgangspunkt i Loddefjord bibliotek i min bachelor prosjekt fordi jeg selv bor i Loddefjord og vil gjerne bidra til å utvikle lokalmiljøet. Fargene i prosjektet er inspirert av de fargerike blokkene som ligger i Loddefjorddalen.

Et bibliotek skal ikke bare fungere, det skal også være vakkert, et sted som låneren gjerne vil oppholde seg i. I prosjektet er de valgt farger som tydeliggjør de allerede eksisterende sonene i biblioteket. Fargene er valgt ut ifra aktivitetsnivået i sonen. I de sonene som er mer stille og rolig skal det farges med blåtoner, mens i de sonene med mer aktivitet, som for eksempel, ungdomsavdelingen skal det farges med rødtoner. I et bibliotek er det én dominerende form. Firkanten. De fleste bøker er firkantet, de fleste rom er firkantet og de fleste bokhyller er firkantet. Den formen er i prosjektet brutt opp ved bruk av buer. Et primært virkemiddel for å skape rom med mennesket i sentrum er å adressere navigering i rommet ved å sortere og fordele ulike soner. Soner er områder som har ulik bruk og ofte innhold. I prosjektet er de mest livlige sonene med mest støy plassert ved inngangen til biblioteket, de mer stille sonene som krever ro er plassert bakerst i lokalet for å hindre gjennomgangstrafikk og støy.

ALT

Ingrid-Charlotte Gjørsvik (NO)

Ingrid-Charlotte er opptatt av mennesket i møte med sine omgivelser, hva skal til for å gi mennesket en god følelse av omgivelsene de befinner seg i? Hvordan design kan påvirke og endre menneskelig atferd er en av mange aspekter hun finner interessant.

Det at design skal være vakkert står sterkt hos Ingrid-Charlotte, for det er da mennesket føler seg mest vel og trives. «I en verden hvor vi formgir så å si alt rundt oss er det viktig å ha skjønnhet i fokus, for dette gir oss mennesker bedre helse både fysisk og psykisk» Videre I sin master vil Ingrid-Charlotte ta et dypdykk i Hav, Klima og Samfunn.