Lek og læring

Av Ingrid Sandvold Strømme

Hvordan kan objekter bidra til læring, mestring og utvikling gjennom lek i skolen?

Lek og læring er et prosjekt som skal oppmuntre til både fri- og veiledet lek hos barn på småtrinnet i skolen. Byggesettet skal bidra til glede og mestring ved å gi barn muligheten til å være aktive, engasjerte, se en mening og være i samspill. Lek oppstår først og fremst når barn vil ha det morsomt sammen, eller alene. Likevel vet vi at lek er stimulerende for barn sin utvikling. Ved hjelp av veiledning fra voksne kan leken styres i en retning for å gi barna en bestemt faglig erfaring. Med ulike forutsetninger skal alle barn gjennom den samme skolen. Læring gjennom lek kan derfor bidra til tilpasning og tilrettelegging for utviklingen til hver enkelt elev. Byggesettet skal bli brukt som et verktøy i undervisningen og lek for elevene.
Byggesettet er laget i resirkulert norsk havplast og er plassert inn i en tjenestemodell.

ALT

Ingrid Sandvold Strømme (NO)