Oppdrag Blomstereng

Av Vilde Valland Aarseth

Hvordan kan strategisk design styrke Oppdrag Blomstereng?

Prosjektets påstand er at økt investering i design og visuell formidling kan øke den positive effekten og være en avgjørende faktor for å lykkes i et prosjekt, og enda viktigere: for at vi når miljømålene. Gjennom kreativitet og visuell eksperimentering utforskes mulighetene strategisk design skaper.

“Jeg elsker når vi kan ha skole ute i naturen! Da slipper vi å sitte stille.”
Fjerdeklassing, Landås Skole

Oppdrag Blomstereng er et initiativ av Bærekraftige liv i samarbeid med NIBIO og Naturvernforbundet. Barn i 4. og 5.klasse lærer hvordan et frø fungerer ved å regenerere og dyrke områder som i dag blir kultivert som gressplen tilbake til å bli blomsterenger. Visjonen er et nasjonalt prosjekt som en del av undervisning i barneskolen, men prosjektets pilotfase er lokalisert på Landås. En effekt av prosjektet er at større landområder i Norge blir vernet.

Taktilitet, interaksjon og samarbeid er en viktig del av Oppdrag Blomstereng.
“Nå skjønner jeg hvorfor det er så viktig å passe på pollinatorene”
Fjerdeklassing, Landås Skole

Oppdrag Blomstereng forvandler tomme gressplener til blomsterenger der humler og bier kan spise og kose seg. Humler, sommerfugler og bier er pollinatorer som frakter pollen fra en plante til en annen. Pollen gjør at blomster kan lage frø, frukt og bær som vi kan spise. Når pollinatorene jobber hele dagen trenger de også mat!

Oppdrag Blomstereng er en utforskende, leken eventyrer som tar ansvar for naturen, og tror at magi og frihet er det noe av det viktigste som finnes på planeten. Oppdrag Blomstereng handler om empati, lek og læring.

“Jeg håper alle fjerdeklassinger i hele Norge får eie en så fin bok”
Fjerdeklassing, Landås Skole
ALT

Vilde Valland Aarseth (NO)

Vilde bruker design og kreativ tenkning som et verktøy for å motivere handlekraft. Hun har fokus på å transformere positivitet, lekenhet og empati til gode ideer og løsninger som fremmer både handling og holdning. Som designer, surfer, yogi og urban bonde gjør hun det hun kan for å ta vare på liv på land og i vann. Inkluderende, modig og ansvarlig design vil, om Vilde får det som hun vil, være en avgjørende faktor for å øke effekten av arbeidet for å nå miljø- og bærekraftsmålene.

hello@vildevalland.com
(+47) 413 30 789