Fokus

Av Marthe Bull Pettersen

Fokus er et prosjekt som omhandler ergonomi i barneskolen, for økt fokus og læringsutbytte blant elevene. Hvordan det tilrettelegges for elevenes behov kan ha stor innvirkning på deres evne til konsentrasjon og læring.

Med hovedfokus på møbeldesign, går oppgaven inn på hvordan sitteobjekter i klasserommet kan oppfordre til mer dynamisk sitting og tillate bevegelse uten at det virker forstyrrende for andre – eller fremkaller en følelse av å gjøre noe galt. Ved å lære barn at variasjon i sittestilling er viktig og akseptert, kan de bli bedre rustet for en fremtid med potensielt mye sitting.

ALT

Marthe Bull Pettersen (NO)