Neksus

Av Tone Rose Svingen

Neksus er et sted som omfavner overgangen mellom institusjon og hjem. Fra døgnbehandling til poliklinisk behandling - en overgang som for mange skaper en overveldende kontrast i hverdagen. Denne overveldende kontrasten er for mennesker, i en sårbar situasjon, en faktor som kan føre til tilbakefall.

Som en avgrensning har Neksus blitt utviklet med fokus på oppfølging for spiseforstyrrelser.

Mitt mål er at brukergruppen vil gjennom utvikling av et tilrettelagt sted, få en bedre forutsetning for å unngå eller minske tilbakefall.

“Hvordan kan interiørarkitektur bidra til forbedring i overgangen fra døgnbehandling til poliklinisk behandling?”

Neksus er en tilrettelagt oppfølging enhet som beholder mange av de funksjonene som finnes i døgnbehandlingsenheten, men med vesentlig mer fokus på selvstendighet og større ansvar for egen progresjon.

Å skille mellom terapi- og hverdags rom er viktig for tilpasning til hjemmesituasjon og en mer selvstendig hverdag. I et hjem prioriteres ofte gode oppholdsrom, farger som representerer personlig preg, kjøkken som oppmuntrer til matglede og et miljø å trives i. Å føle seg hjemme og det ansvaret som følger ved å være hjemme, gjør at de vil stå sterkere i å mestre hverdagen som vil møte de senere.

Gjennom forskning har det blitt bevist at farger har en betydelig påvirkning på oss. Spesielt i institusjoner og omsorgsbygg er det særlig viktig å ha fokus på fargesetting, og det frarådes sterkt av fargespesialister å bruke hvite-grå toner. Følelse av trygghet, tilhørighet og komfort er noen følgevirkninger av fargebruk. Det er også forsket på at bruk av naturelementer i helserelaterte institusjoner gir kortere sykehusopphold og mindre smerte.

ALT

Tone Rose Svingen (NO)

Tone er opptatt av å bidra til en bedre hverdag for mennesker i ulike situasjoner. I romlig design vektlegger hun brukerens behov høyt, og ønsker løsninger som vil vare. Tilhørighet og brukerforståelse er to ord Tone fremmer som viktige å innføre i omgivelsene vi skaper.