Avstand

Av Kari Borg Hommerstad

Avstand er et magasin med tilhørende interaktiv plakat, som handler om opplevelser i Koronatiden. Magasinet inneholder illustrasjoner basert på ulike opplevelser fra ulike mennesker om hvordan de har opplevd denne perioden. Målet med magasinet er å starte en debatt rundt hvordan Koronapandemien har påvirket oss og hvordan vi kommuniserer.

Etter Koronapandemien er avstand noe vi kontinuerlig må ta stilling til. Vi må hele tiden tenke på avstand mellom hverandre enten det er 1 eller 2 meters regel, det varierer og vi må alltid følge med på det. Det har derfor blitt en avstand i hvordan vi møtes og kommuniserer med hverandre. Avstand i fysisk avstand, og avstand i kommunikasjon. Derfor har jeg brukt avstand aktivt som et virkemiddel i hele prosjektet. Avstand mellom illustrasjoner, typografi, størrelse og plassering.

«Flaggermus antas å ha spredt Wuhan-viruset» -Aftenposten, 2020

Slike overskrifter var det mye av i mars 2020. Forskere mente at opphavet til Koronaviruset stammet fra flaggermus. Dermed ble flaggermus et symbol på hvor Koronaviruset stammet fra, og et symbol på denne pandemien i sin helhet. For å visualisere smitte og avstand, har jeg aktivt brukt en flaggermus for dette. Den har fargen rød fordi det viser både et signal om fare men også fargen på koronaviruset i media. Som en rød tråd gjennom magasinet dukker flaggermusen opp overalt i de ulike opplevelsene som er illustrert.
Tekst i magasinet er hentet fra Kongens nyttårstale 2020. Kongen er en viktig person i alle nordmenns liv og en vi ser etter for råd når det oppstår krisesituasjoner slik som nå. Talen hans er rørende og hyperaktuell og dette var hvorfor jeg har valgt å bruke den med illustrasjonene.

Med magasinet følger det en plakat hvor leseren inviteres til å sette ord på plakaten. Det følger med en konvolutt med 1400 ord man kan bruke, Kongens tale i sin helhet. Tanken er at etter man har lest magasinet, har man muligheten til fortelle sin egen opplevelse ved å sette ord på plakaten. Det kan være enkelt ord, setninger eller poesi. Det er helt fritt hva man ønsker å utrykke. På denne måten kan man starte samtalen med andre om sin egen opplevelse og andres. Plakaten har sin egen instagram hashtag slik at prosjektet kan deles med mange!

ALT

Kari Borg Hommerstad (NO)

Med stor lidenskap i visuell kommunikasjon, er jeg en designer som elsker nye utfordringer og oppgaver. Mitt hovedfokus ligger ved illustrasjon og grafisk design. Jeg henter inspirasjon fra mange steder rundt meg, men hovedsakelig henter jeg det fra naturen og menneskers forhold med hverandre og dyr. Jeg er glad i å lære meg nye kunnskaper og har mye interesse rundt analogt fotografi.