De gode klærne

Av Silje Føyen Nilsen

Hvordan kan visuell kommunikasjon bidra til å gjøre informasjon om bærekraftig forbruk og produksjon av klær mer lettfattelig?

Økt bevissthet rundt menneskeskapte klimaendringer og kunnskap om miljøskadelig utnyttelse av naturressurser, har skapt behovet for en omstilling i måten vi lever og handler på. Implementering av flere gode sirkulære løsninger, samt relevant informasjon og forståelse er fundamentalt for å endre kurs — mot en levedyktig, rettferdig og bærekraftig framtid.

Boken De gode klærne er et resultat av min bacheloroppgave i Visuell Kommunikasjon, og er mitt siste arbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) på Universitetet i Bergen. Målet med oppgaven er å bidra til større kunnskapsgrunnlag for å velge en mer bærekraftig garderobe. Med enkle visuelle uttrykksformer forklarer jeg gjennom boken hvilke fibre og materialer klær er satt sammen av, hvordan å ta vare på klærne slik at de varer lenge, hvordan å finne fram til de gode klærne, hvorfor det er mer bærekraftig å velge lokale aktører, samt spørsmål til refleksjon over egne klesvaner og valg.

De gode klærne er klær med god kvalitet som varer lenge, klær med personlig verdi, klær som passer, klær som ikke er skadelig for miljøet og klær som er produsert med omtanke.
ALT

Silje Føyen Nilsen (NO)

Silje er en designer med forkjærlighet for strategisk tenking, gode historier og opplevelser i naturen. Det er viktig for Silje å ta rollen som designer på alvor ved å formidle komplekse tematikker på enkle, forståelige og gøyale måter. Temaer omhandlende bærekraftig utvikling med fokus på naturvern har vært gjennomgående i Silje sine arbeider og hun jobber alltid mot å benytte sine ferdigheter til å gjøre noe godt for mennesker og naturen.

siljefoyenn@gmail.no
(+47) 464 21 356