2018–2021

Av Matilda Erika Strandberg

Hur paketerar jag minnet av en viktig tid på bästa möjliga sätt?

Vi människor har ett behov av att ta vara på våra minnen och att kunna känna att vi har en förbindelse till de erfarenheter som format oss. Nuförtiden har dock de minnen vi sparar en tendens att försvinna bort i digitala moln och tidslinjer, där de med tiden dissocieras från vårt medvetande för att successivt glömmas bort. Att istället finna sätt att fysiskt integrera med våra minnen kan bidra till att förstärka vår anknytning till dåtiden och våra personliga narrativ.

I mitt bachelorprojekt har jag valt att kartlägga och paketera mina tre år i Bergen för mitt framtida jag. Jag har alltid haft problem med att minnas, och att lita på mina minnen. Denna minnesambivalens liknar jag vid ett moln som täcker mina minnen likt en barriär. Jag vill med detta projekt skapa ett hjälpmedel som kan genomtränga barriären och få mig att färdas tillbaka till denna signifikanta period. För mig känns det oerhört viktigt att minnas alla de händelser, platser och personer som gjorde denna tid så betydelsefull. På så sätt kan jag fortsätta att känna mig förankrad till dessa minnen när jag i sommar flyttar tillbaka till Stockholm.

Projektet består av åtta fysiska element som på varierande sätt uttrycker olika aspekter av min vistelse, med allt från hur jag sett på mig själv till musiken som präglat min tid. Med aktivering av syn, känsel, lukt och hörsel vill jag skapa en så övergripande interaktionsprocess som möjligt och generera starkare minnesbilder. Elementen är risotryckta i en kombination av fyra färger och har för avsikt att redogöra för ett så brett minnesspann som möjligt. Minneselementen är paketerade i ett skrin, en tidskapsel som innehåller mitt liv och den jag varit under denna slutna period. Även skrinets utseende baseras på hur personer jag lärt känna under min vistelse beskrivit mig; mörk, mystisk och mjuk. Alla delar av projektet är varsamt framtagna av mig för att styrka hur jag själv format min tid i Bergen, samt den jag blivit under min tid här.

Genom detta projektet önskar jag kunna ta vara på denna betydelsefulla tid, för att i olika perioder av mitt liv kunna återkomma till den i minnet och sinnet. Min förhoppning att mitt tillvägagångssätt att samla och paketera minnen ska inspirera andra till att mer aktivt bevara sina egna minnen, någon annanstans än i ett digitalt moln.

ALT

Matilda Erika Strandberg (SE)

Matilda Erika Strandberg är en visuell kommunikatör från Stockholm. Hon är i sitt rätta element när hon får vara kreativ, och har så länge hon kan minnas haft en stor passion för att uttrycka sig visuellt. Matilda är en emotionell person som hämtar mycket av sin kreativa inspiration från atmosfären runt henne och detta empatiska tillvägagångssätt är någonting hon nyttjar i alla delar av sitt skapande. Hon är en mångfacetterad visuell kommunikatör vars kreativa spann sträcker sig över hela spektrat för illustration och grafisk design.