VENT

Av Mariell Kilvik

VENT er et prosjekt som handler om venteopplevelsen ved holdeplasser. Prosjektet er basert på å utforme en holdeplass med fokus på brukerens opplevelser. Gjennom personlige soner hvor de ventende kan trekke seg tilbake og få ly for vær og vind, samt gi visuelle opplevelse gjennom bevegelige elementer i taket, er målet å forbedre opplevelsen av ventetiden gjennom romlig design.

ALT

Mariell Kilvik (NO)