Hårtap hos ungdom og unge voksne

Av Caroline Thanh Tran

Hårtap hos ungdom og unge voksne er en informasjonsvideo som tar opp hvordan hårtap rammer de yngre og hvordan dette kan påvirke deres mentale helse. I dette prosjektet ønsker jeg å se på hvordan jeg kan jobbe med det visuelle uttrykket for å henvende meg til en spesifikk målgruppe bestående av ungdom og unge voksne som opplever eller har opplevd hårtap.

Den vanligste typen hårtap oppstår for det meste hos menn i form av genetisk hårtap, og som oftest ikke før man blir litt eldre. Dette kan dermed oppleves som en enorm belastning om man skulle mistet håret i ung alder, enten det er ved kreftbehandling, depresjon og mye mer.

Ved å gi innsikt i andres personlige historier i form av en pedagogisk og motiverende informasjonsvideo, håper jeg å styrke målgruppens selvtillit i en ellers vanskelig periode. Ved å gjøre videoen lett tilgjengelig på internett, som brukes jevnlig blant aldersgruppen 15-35, blant annet til å søke opp informasjon og underholdning, håper jeg at denne videoen kan oppdages av mange og dermed bidra med å fjerne stigmaet rundt temaet.

Du kan også være med på å gjøre en endring ved å dele videoen videre!

ALT

Caroline Thanh Tran (NO)

Jeg er en fargerik sjel og engasjerer meg i nye måter å jobbe med visuell kommunikasjon på, noe som kan gjenspeile i mitt arbeid som grafisk designer og illustratør. Mine interesser ligger hovedsakelig innen mat og kultur, men etter å ha vært syk har jeg ikke minst fått en stor interesse for mental og fysisk helse. Dette har gitt meg et større perspektiv i livet og en større forståelse for hvor like og ulike vi er hverandre.