Syns Sans

Av Emil Olsen

Hvordan belyse problemene til en synssvekket gjennom skriftdesign?

Prosjektet handler i bunn og grunn om synet, og hvordan belyse svaksyntes utfordringer. Jeg har valgt å jobbe med dette temaet for å få innsikt i utfordringene svaksynte møter. Dette prosjektet omhandler en stor gruppe mennesker som ofte ikke har blir tatt hensyn til.

Synet er en sans som vi ofte tar for gitt. Vi lever i en ganske visuell verden som er skapt for å bli sett. Når synet blir svekket eller helt borte, blir du nødt til å tilpasse deg. Bare helt dagligdagse oppgaver som å gå i butikken, kan være en utfordring for en med svekket syn. Å finne frem til hvor melken står, handle feil varer, eller slå koden på kortet feil. Dette er bare noen eksempler på hvordan livet kan oppfattes for en med redusert syn.

ALT

Emil Olsen (NO)